top of page

"Hvad er nytten ved et hus,

hvis vi ikke har en tålelig planet at sætte det på?"

- Henry David Thoreau

"Anders Boisens bog Om at bo småt og leve godt er en motiverende klimahandling, der motiverer os til at gentænke måden, vi lever og bor på."

- Sarah Elhauge, Direktør i Building Green

"En meget inspirerende og gennemtænkt bog, der begrunder og perspektiverer tiny house-bevægelsen og giver den et langt større indhold både for mennesker og natur."

- Steen Møller, Medstifter af økolandsbyen Friland og Grobund

"Anders Boisen tager livtag med et meget vigtigt spørgsmål: Hvordan bygger og bor vi på måder, så vores egen trivsel og livskvalitet går hånd i hånd med en mere bæredygtig levevis? Med forbilledlig vilje til at realisere idealismen tager Anders Boisen os med på en spændende, oplysende, inspirerende og personlig rejse rejse."

- Simon Elsborg Nygaard, Ph.d. i bæredygtighedspsykologi og bæredygtig trivsel

bottom of page